Üdvözlöm a Hét Kör Világában nap-szikla.jpg
Éljük át a Mese gyógyító erejét!

Munkácsi Gabriella

asztroterapeuta, író, mesegyógyító
MENÜ

 A LEGENDÁNK CIKLUS

 

Általános ismertető

 

 

A régi időkben a mese gyógyító, segítő ereje végigkísérte az ember életét. Nem csak a gyerekeknek szólt, hanem mindenkinek, akinek egy elakadt élethelyzetben szüksége volt a megoldás megtalálására.

 

A "Legendánk"-ciklus ezt a régi, erős és mai is működő hagyományt szeretné újra felidézni – épp ezért minden korosztálynak szól! A ciklus öt kötetesre tervezett munka, amelynek komplett cselekményvázlata már az első történet megírása előtt kidolgozásra került. 

 

 

A „Legendánk ciklus” első két kötete, a Rózsaláng, illetve folytatása A sebesült király.  Jelenleg a harmadik történet, a Viharok éve megírására készülök.

 

Fordulatokkal, útmutatásokkal és felismerésekkel teli történet-sorozat – a saját út, a saját sors megélésének fontosságáról. Próbákról, kalandokról, barátságról, összefogásról és legfőképpen a szeretet és a lélek erejéről. Mindazoknak ajánlva, akikben még él a „belső gyermek” nyitottsága, tisztánlátása, kíváncsisága és kalandvágya. És természetesen azoknak is, akik újra fel szeretnék fedezni magukban ezeket a kincseket.

 

 

A Rózsaláng című meseregény két fiatalról szól, és a Hét Kör Világában játszódik. Egy olyan világban, amely nem csak a képzeletünkben, de a lelkünk mélyén is létezik. A két árva, mindenkiét és mindenét elvesztett fiatal - egy elhívásra válaszolva - együtt, összefogva, a lélek és a szeretet útját járva oldja meg önként vállalt feladatát. Útjuk során sok barát segíti őket, hogy egyre teljesebben, erősebben tudjanak szembenézni a már útközben fel-felbukkanó megpróbáltatásokkal, és sikeresen oldják meg a feladat lényegét jelentő végső próbatételt.

 

Az első kötet legfontosabb céljai között szerepelt az összefogás erejének és fontosságának megmutatása; a lelkünkben élő olthatatlan láng őrzése és táplálása (a bennünk égő Tűz); az ember és a természet együtt és egymást segítő létezése, valamint annak igazsága, hogy mindenki a saját módján tud hozzájárulni a világ alakításához.

 

 

A sebesült király történetében Lellét és Vigot az élet sodra, no meg saját döntésük újabb, eddig nem látott és nem járt utakra viszi. Most sem kell egyedül küzdeniük, hiszen egy áldással teli út során mindig megérkezik a szükséges segítség. Legfőképpen Regő, a jazig homályvadász és Rico, a változatlanul pimasz és változatlanul nagylelkű gyíksárkány személyében. Megismerik a megismerhetetlent, megtapasztalják az élet árnyékosabb felét, megjárják az életen túli világot, felszínre hozzák és megtisztítják magukban és a környezetükben lévő homályt, hogy végül megtalálják azt, akiért elindultak – a tűz népének törvényes királyát. És a király életre kel.

 

A második kötet a Föld és a cselekvés erejéről szól. Arról a tanításról, hogy az elemek őserők, s aki avatatlanul, értetlenül és éretlenül nyúl hozzá ezekhez az őserőkhöz, azt elpusztítják. Bíznunk kell a földben, a „sárkányerőben”, hiszen ez hozzátartozik fizikai létünkhöz. S a föld erejét használva képesek lehetünk arra, hogy a félelmeinket ne legyőzzük, hanem átformáljuk – a gyengeséget erővé; a tehetetlenséget szilárd nyugalommá és kitartássá. Így tudunk alakítani a jövő szövedékén. Mert a jövő nincs kőbe vésve - formálható; épp ezért az életben nincsenek biztosítékok – lehetőségek vannak. S ezek a lehetőségek nem csak az élők, de a „másik oldal”, az eltávozottak segítsége által is megkaphatóak.

 

 

A Viharok éve, miként azt a cím is sejteti, konkrét és átvitt értelemben is, külső-fizikai és belső-lelki viharok, megpróbáltatások sodrába viszi főhőseinket. Életük úgy fordul, hogy már teljesen részei lesznek a jazig nép sorsának, sőt cselekedeteikkel immár ők is közvetlenül befolyásolják azt. Vigo ebben a történetben talál végleg haza, megismeri múltját, igazi önvalóját, Lelle pedig itt vállalja fel végérvényesen azt, amire rendeltetett. A történet úgy kerekedik, hogy a tűz fiai, főhőseink segítségével legyőzik a belső sötétséget, és megcsillan a remény, hogy a sokat tépett nép egységre találjon.

 

A harmadik kötet célja lesz, hogy a Víz erejéről, az érzelmek megélésének és kimutatásának fontosságáról meséljen. Az élet és a szeretet vizéről, amely csak akkor működhet, ha áramlani tud, mert amint falak és gátak közé szorítják, ha „holtággá” változtatják, akkor az élet alapvető működése és továbbvivése kerül veszélybe. Lényegesnek tartom, hogy ebben a történetben erős hangsúlyt kapjon a „gyökerek”, a múlt, az otthon, a valahová tartozás tisztaságának megélése és megírása.

 

 

Terveim szerint az elkövetkezendő két évben sor kerül a ciklus befejező köteteire is. A negyedik rész a Jóslat lesz, majd a Napkard harcosa zárja a sort – és a végigjárt utat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet