Üdvözlöm a Hét Kör Világában nap-szikla.jpg
Éljük át a Mese gyógyító erejét!

Munkácsi Gabriella

asztroterapeuta, író, mesegyógyító
MENÜ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Hatályos: folyamatos, visszavonásig.

 

 

Általános

 

Adatkezelő:

Vállalkozás - Munkácsi József E.V. és Munkácsi Gabriella (cím: 2162. Őrbottyán, Táncsics M. u. 10.; tel: 20/541-7453; e-mail: munkacsijozsef@invitel.hu)

Könyvelés - Summa Byte Kft, Rónainé Biri Éva (cím: 1041. Budapest, Deák F. u. 89.; tel: 06-70-270-33-15)

 

Könyv rendelésével, képzésre, tanácsadásra („Életünk Térképe Asztrológia Iskola” - tanfolyam, kurzus) való jelentkezéssel, illetve horoszkóp készítésre való felkéréssel egyben a igénylő, felhasználó előzetes hozzájárulását adja a vállalkozás adatbázisába való felvételhez, az adatkezeléshez, adattároláshoz, illetve az elektronikus levelek, figyelemfelhívó, marketing célú levelek fogadásához.

 

A megrendeléskor, jelentkezéskor, felkéréskor megadott adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél számára nem adjuk tovább.

 

Az adatvédelem, adatkezelés a hatályos törvényi szabályozás alapján áll: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

Az adatkezeléssel, adattárolással kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást, helyesbítést, törlést.

 

Adatkezelés célja: könyvrendelés, felkérés teljesítése, tanácsadás, képzés (tanfolyam, kurzus) feladatainak végzése, elektronikus levél küldés, számlázási kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: könyvrendelés, jelentkezés, felkérés, hozzájárulás.

 

Tárolt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási/szállítási cím.

 

Tárolás helye: Címjegyzék (a könyvrendelők, jelentkezők címjegyzéke).

 

Hozzáférés: vállalkozás, valamint a vállalkozás könyvelése (utóbbinál csak a számlázási adatok).

 

Törlés: kérésre azonnal.

 

Adatkezelés időtartama: folyamatos a jogszabályban előírt időtartamig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

 

 

 

 

Könyv rendelés:

  

Adatkezelés célja: könyvrendelés teljesítése, számlázási kötelezettség teljesítése, küldés a Magyar Posta által.

 

Az adatkezelés jogalapja: könyvrendelés.

 

Tárolt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási/szállítási cím.

 

Tárolás helye: Címjegyzék (a megrendelők, jelentkezők címjegyzéke).

 

Hozzáférés: vállalkozás, valamint a vállalkozás könyvelése (utóbbinál csak a számlázási adatok).

 

Törlés: kérésre azonnal.

 

Adatkezelés időtartama: folyamatos a jogszabályban előírt határidőig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

 

 

 

 

Képzés („Életünk Térképe Asztrológia Iskola” - tanfolyam, kurzus, tanácsadás, felkérés horoszkóp készítésre):

  

Adatkezelés célja: képzés (tanfolyam, kurzus), tanácsadás, felkérés feladatainak végzése.

 

Az adatkezelés jogalapja: jelentkezés a képzésre.

 

Tárolt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím.

 

Tárolás helye: Címjegyzék (a megrendelők, jelentkezők címjegyzéke).

 

Hozzáférés: vállalkozás, valamint a vállalkozás könyvelője  (utóbbinál csak a számlázási adatok).

 

Törlés: kérésre azonnal.

 

Adatkezelés időtartama: folyamatos a jogszabályban előírt határidőig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

 

 

Asztali nézet