Üdvözlöm a Hét Kör Világában nap-szikla.jpg
Éljük át a Mese gyógyító erejét!

Munkácsi Gabriella

asztroterapeuta, író, mesegyógyító
MENÜ

Mese-gyógyítás

 

Meseterápia

 

 

Életünk hosszú, különös útjára nem indultunk egyedül… 

Ám, hogy a földi út során minél kevésbé tévedjünk el, Isten „jelzőkarókat” is elhelyezett számunkra, olyan kézzel fogható, szemmel látható életvezetési segítséget, amelyet a magyar népmesék, a magyar hagyománykincs világa őrzött meg híven. Ha humorosan akarnék fogalmazni: amilyen probléma orvoslására nem találunk megoldást, útmutatást a mesék világában, az nem is létezik!

 

A mesékkel kapcsolatban mindenképpen szeretnék néhány fontos tudnivalót kiemelni!

A régi időkben a mese nem csak a gyerekeknek szólt, hanem mindenkinek, akinek egy elakadt élethelyzetben szüksége volt a megoldás megtalálására – gyógyító „megoldókulcsokat” mutatott és ezek gyakorlati alkalmazásába vezetett be.

 

A régi időkben a mesék, történetek, példabeszédek gyógyító, segítő ereje végigkísérte az ember életét – minden életkorban, életszakaszban megtalálhatta bennük azt a szükséges „fonalat”, amely továbbvezette, továbblendítette az útján. A szó legteljesebb értelmében léleksegítői, lélekvezetői munkát töltött be azáltal, hogy az „égi” útmutatást összekapcsolta a „földi” gyakorlatiassággal. Az angyali segítséget a mindennapi élettel…

 

A magyar népmesék világa ma is élni tanít, rádöbbent az egyéni döntések és tettek fontosságára, nélkülözhetetlenségére – a személyes erőfeszítés horderejét hangsúlyozza egy olyan világban, ahol az emberek egyre inkább másoktól várják életük problémáinak megoldását.

 

Ám a megoldás nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé (fentről lefelé) történik.

 

Az általam írt könyvek, különös tekintettel a Legendánk-ciklusra, ezt a régi, erős és mai is működő hagyományt szeretné újra felidézni, ezúttal az angyali, égi segítség összekapcsolásával – épp ezért minden korosztálynak szól! Törekvésem és reményeim szerint úgy íródott és íródik, hogy minden nyitott szívvel és lélekkel járó ember megtalálhassa benne azt a kapaszkodót, mondanivalót, ami akkor és ott a segítségére van.

 

Az írói munka mellett a tanfolyamaim anyagában is meghatározó szerepet kap a népi, mesei, mondai hagyománykincs általi gyógyítás!

 

Nézzünk bele bátran és mélyedjünk el ebben a tiszta múlt-forrásban, mert valóban az élet-vizét hozza el számunkra!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet